Datové kabely

Pro přenos datových signálů je většinou důležité, aby kabely ve kterých jsou tyto signály vedeny, byly dobře stíněny od okolního prostředí.

Datové kabely Chainflex® díky optimalizovanému úhlu stoupání jednotlivých žil stínění vykazují vynikající vlastnosti i v aplikacích s cyklicky namáháním na ohyb. 

Přehled datových kabelů...

Typ kabeluPlášťStíněníPoloměr ohybu
dynamický (x d)
Teplota dynamická od/do (°C)Odolný proti
oleji
Odolný vůči krutuv max. (m/s), samonosnáv max. (m/s), kluznáa max. (m/s2)
CF240PVC10+5/+703220
CF240.PURPUR10-25/+803220
CF211PVC7,5+5/+705350
CF211.PURPUR7,5-25/+805350
CF11TPE6,8-35/+100106100
CF12TPE10-35/+100106100
CF112PUR10-25/+8010580
CFKOAXTPE10-35/+100105100
CFTHERMOPUR12,5-15-40/+802120
CF240

Datový kabel s PVC pláštěm, stíněný
Poloměr ohybu 10 - 12xd

CF240 neu

Datový kabel s PUR pláštěm, stíněný,
Minimální poloměr ohybu: 10-12 x průměr kabelu

CF211

Datový kabel s PVC pláštěm, stíněný
Poloměr ohybu 10xd

CF211 neu

Datový kabel s PVC pláštěm, stíněný
Minimální poloměr ohybu 7,5xd

CF11 neu

Datový kabel s TPE pláštěm, stíněný
Poloměr ohybu 10xd

CF12 neu

Datový kabel s TPE pláštěm, stíněný
Poloměr ohybu 10xd

CF112 neu

Datový kabel s PUR pláštěm, stíněný
Poloměr ohybu 10xd

KOAX1 neu

Koaxiální kabel s TPE pláštěm, nestíněný
Poloměr ohybu 10xd

CFTHERMO neu

Novinka roku 2011
Kabel spojující termočlánek s měřicím zařízením