Průvodce návrhem systémů energetických řetězů

Kluzné aplikace

Kluzné aplikace

Princip kluzných aplikací = u pojezdů, kde již není možné použít samonosný energetický řetěz, je nutné použít kluznou aplikaci - tzv. dlouhý pojezd. U dlouhých pojezdů leží horní větev energetického řetězu na spodní, po které částečně klouže. Tuto variantu zobrazují následující schémata:

Princip kluzné aplikace energetického řetězu. Pevný (napájecí) bod je umístěn ve středu pojezdu. 

V případě omezeného zástavového prostoru nebo velkého zatížení je možné kluznou aplikaci provozovat také s dvěma protilehlými řetězy.

Pro udržení stability je nutné použít vodicí žlaby, případně systém AutoGlide, který za určitých podmínek může být použit bez vodicích žlabů. U dlouhých pojezdů je také nutné snížit montážní výšku a otočit poslední články pohyblivého konce dle dokumentace přiložené k energetickému řetězu.

 


Výhody energetických řetězu igus® na dlouhých pojezdech :

 • Pojezdy delší než 800m
 • Rychlost  6m/s (speciální řešení až 10m/s vždy s námi konzultujte)
 • Životnost energetických řetězů delší než 10 let
 • Zatížení až 70kg/m
 • Uvnitř jednoho systému může pracovat mnoho různých typů kabelů ale i hydraulických a pneumatických hadic
 • Rychlá montáž a výměna kabelů a hadic
Nejdelší pojezd energetického řetězu 615m. Realizovaný firmou HENNLICH s.r.o.

Využijte možnosti revize Vašeho pojezdu našim specialistou.

 • Bezplatná konzultace Vaší aplikace. Platí i pro již realizované systémy
 • Revize energetického řetězu specialistou HENNLICH s.r.o.
 • Obdržíte kompletní dokumentaci s návrhy optimalizace Vaší aplikace

kontaktujte nás


PPDS – Systém detekce tažné a tlačné síly

PPDS-Systém je elektronický diagnostický nástroj, který provádí online monitorování tlačných sil působících na energetický řetěz s cílem předejít poškození a výpadku systému. Nadměrné množství špíny, ledu, sněhu a cizích těles, které spadnou do řetězu, mohou způsobit zpomalení nebo poruchu systému. Systém PPDS měří několikrát za sekundu síly působící na řetěz a srovnává je s vypočtenými specifikacemi. Pokud dojde k odchylce, může se zařízení okamžitě zastavit a předejít poruše.

Výhody systému:

 • Snadná instalace za použití nezaměnitelných konektorů
 • Snadné programování
 • Kompaktní kryt, stabilní, odolný korozi, krytí v souladu s IP 65
 • Limit síly je naprogramován ve směru tahu i tlaku
 • Zařízení se zastaví po překročení této síly
 • Vlastní programování a protokolování do datového úložiště

 

Možnosti využití: zařízení náchylné k rušení, například dopravníkové systémy v elektrárnách, spalování odpadu, chemických závodech, jeřáby. Obecně platí, že u dlouhých pojezdů existují vysoké požadavky na odolnost proti poruše. Pro dlouhé pojezdy, kde je nutné předejít nečekaným výpadkům.

 


Systém dlouhých pojezdů připravených k montáži, který šetří Vaše náklady
Zkompletované řetězy s kabely, spojkami, odlehčením tahu – jsou dodávány na cívce a rozbaleny do předinstalovaných vodicích žlabů. Úspora času až 50%.
prosím, kontaktujte nás.


Vodící žlaby

Pro dlouhé pojezdy je vodicí žlab důležitým prvkem. Obvykle musí být výška vodícího žlabu nejméně dvojnásobkem výšky článku energetického řetězu. Strany žlabů mají zkosené hrany. Vnitřní šířka žlabu je dána součtem vnější šířky energetického řetězu a potřebné rezervy 4-5mm. Na straně žlabu, kde energetický řetěz nemůže klouzat sám po sobě, musí být instalované kluzné lišty. Doporučujeme používat plastové kluzné lišty igus®, které jsou optimálně vybrané s ohledem na materiál energetických řetězů a dosahují nejnižší hodnoty tření, hlučnosti a opotřebení.

Důležité : při montáži dílů vodícího žlabu musí být zvláštní pozornost věnována následujícím požadavkům.
•    Všechny části žlabu musí být řádně slícovány
•    Hlavy všech šroubů nesmí přesahovat profil plechu žlabu
•    Přechod mezi koncem řetězu a kluznou lištou musí být hladký
•    Vodicí žlaby musí být pevně přimontovány

 

 

Pomoc s návrhem, bezplatně!

Vzhledem k náročnosti návrhu Vám doporučujeme, obrátit se s výpočtem každé kluzné aplikace na nás. Vždy nabízíme cenově nejvýhodnější řešení při zvážení technických požadavků a provozní bezpečnosti.

 


Pro více informací nás kontaktujte:

Jindřich Kollár
product manager
tel.: 416 711 341
mob.: 602 424 057
kollar@hennlich.cz