Kuličkové šrouby s rotační maticí THK

Rotovat maticí kuličkového šroubu namísto hřídelem?

Vetší délky kuličkových šroubů spolu s vysokými otáčkami způsobují rozkmitání celého kuličkového šroubu v případě, že rotujete s hřídelem šroubu.
V jiných aplikacích je zase výhodné otáčet maticí a využít hřídel šroubu jako aktivní prvek, například pro lisování.  

Pro tyto aplikace Vám představujeme kuličkové šrouby s rotační maticí, které se vyznačují vysokou kvalitou a přesností.

Díky opěrnému ložisku, které je integrované jako vnější pouzdro rotační matice, lze matici šroubu snadno, přesně a rychle uložit do tělesa. Touto konstrukcí lze pohánět matici ozubeným řemenem přes přidanou řemenici upevněnou šrouby k matici. Při kombinaci poháněné matice a poháněné hřídele tak lze docílit i velmi jemných pohybů v oblasti mikro. 

Typ BLR:

Vysoké otáčky: U pevného (neotáčivého) uložení hřídele nemusí být zohledněn moment setrvačnosti průřezu hřídele. To umožňuje použít motor s nižším výkonem. Protože hřídel se netočí, nehrozí žádné kritické otáčky! Také u dlouhých hřídelů lze dosahovat vysokých rychlostí. Jako kritérium pro povolenou rychlost platí jen hodnota DN matice.

Klidný chod: Ve srovnání s ozubenou tyčí jako hnacím elementem má rotační matice znatelně klidnější chod. Otáčí se jen matice a dochází k redukci vzniku tepla. 

Vysoká tuhost: Opěrná ložiska matice jsou větší než obvyklá ložiska v domečcích na konci hřídele, a proto poskytují vyšší axiální tuhost. 
 
Kompaktní konstrukce: Pro vysokou přesnost a kompaktní konstrukci jsou matice a opěrné ložisko zhotoveny jako jedna jednotka.

Typ DIR:

Předpětí: Při broušení závitu v matici je vytvořeno určité přesazení stoupání a tím je dosaženo předpětí. Ve srovnání s dvojitou maticí s mezikroužkem má matice DIR znatelně kompaktnější rozměry. Také chod je klidnější. 

Minimální posuv: S normálním stoupáním hřídele je u rotační matice možný pohyb i v oblasti μ. Rádi Vám sdělíme bližší informace.

Stabilní pomalý pohyb: Obecně motory při zatížení nedávají konstantní točivý moment. Tento problém je možné s typem DIR vyřešit, jelikož matice i hřídel mohou být poháněny zvlášť a tudíž jsou možné i posuvy v oblasti μ.
Antonín Kozelka
product manager
e-mail:   kozelka@hennlich.cz
telefon: 416 711 334
mobilní: 602 446 835

Kuličkový šroub s rotační maticí