ECOFILTRO: Filtrační jednotky nové generace

Nová generace filtračních jednotek neobsahuje žádné filtrační prvky jako je papír, cartridge apod. Odpadá tak ekologická likvidace filtračního prvku. Filtrace funguje plně automaticky s minimálními zásahy obsluhy.

Důležitou součástí obráběcích strojů jsou chladicí systémy, které zabraňují pohyblivých částí strojů.
Chladicí kapalina z těchto systémů je přiváděna k místu obrábění, kde je znečištěna třískami. Aby mohla být kapalina opět použita k chlazení, musí z ní být tyto nečistoty odstraněny. K tomu se používají filtrační jednotky. Stále větší roli přitom u těchto zařízení hraje nejen jejich schopnost filtrace, ale také dopad na životní prostředí.  

Filtrační jednotka ECOFILTRO, kterou na český trh dodává divize Lin-tech společnosti Hennlich Industrietechnik, je novou generací filtračních jednotek. Odpovídá nárokům moderního třískového hospodářství a vedle dokonalého profiltrování chladicí kapaliny splňuje i náročné ekologické požadavky. Navíc minimalizuje nároky na obsluhu celého systému.  

Provoz filtrační jednotky  

Znečištěná chladicí kapalina nejprve vstupuje do filtrační jednotky. Kapalina prochází ocelovým sítem na rotačním bubnu. Zde se filtruje na definovaný stupeň, který je daný jemností ocelového síta. Čistá profiltrovaná kapalina je odváděna do nádrže. Třísky a kal se zachytávají na vnější straně rotačního bubnu a vzrůstá tak odpor k průchodu kapaliny skrz ocelové síto. V důsledku toho stoupá hladina vně rotačního bubnu a v okamžiku, kdy dosáhne stanovené úrovně, sepne hladinový spínač a spustí čerpadlo protiproudového čištění. Chladicí kapalina, která je čerpána z nádrže s již profiltrovanou kapalinou, je pomocí trysek dopravována na vnitřní stranu rotačního bubnu. Tím se filtrační buben čistí a usnadňuje se tak  průtok filtračním sítem. Třísky a kal, které jsou uvolněny při čištění, se usazují na dně filtrační jednotky. Hrablovým dopravníkem, který je pevnou součástí jednotky, jsou tyto nečistoty automaticky dopravovány do výsypky.  

Průtok až 600 litrů za minutu, ale i více  

Filtrační jednotka ECOFILTRO je v závislosti na velikosti filtračního bubnu určena pro průtoky chladicí kapaliny 50 až 600 litrů za minutu. V případě speciálního požadavku je však možné pomocí montáže více filtračních bubnů vedle sebe dosáhnout i větších průtoků. Minimální velikost filtrovaných částic je 20 µm. Délka je přitom závislá na druhu třísek. Případná výměna poškozeného filtračního bubnu zabere maximálně 30 minut.

- > stránka ECOFILTROBc. Jan Bažan
product manager
tel.: 416 711 343
bazant@hennlich.cz

Ing. Antonín Kohout 
product manager
tel.: 416 711 344
kohout@hennlich.cz

ECOFILTRO

FILTRAČNÍ SÍTO

ECOFILTRO